Een zachte behandeling

[Mobiliserende massage van de arm] [Mobiliserende massage van de arm]

Leidende gedachte

Ik geef zachte behandelingen en probeer geen pijn te doen. Ik streef ernaar om spieren te helpen in plaats van ze met een harde massage ‘af te straffen’. De spieren zijn onschuldig aan hun symptomen. Ze proberen alleen maar zo goed als ze kunnen te doen wat het lichaam van hen vraagt. Als een spier gespannen of pijnlijk is, ligt de oorzaak bijna altijd buiten de spier. Als het in de behandeling niet lukt om met zachte grepen een spier zich te laten ontspannen, dan reageert hij in de regel op een probleem op een andere plaats in het lichaam. Het met veel kracht wegmasseren van spierspanning leidt zelden tot blijvend succes en kan zelfs nieuwe klachten veroorzaken. Daarom probeer ik me altijd een voorstelling te maken van wat er achter de symptomen zit. Ik probeer in de eerste plaats de vermoedelijke oorzaken van de klachten te beïnvloeden. Omdat er vele soorten oorzaken kunnen zijn, heb ik veel verschillende behandelingsmethoden geleerd. Ik gebruik voornamelijk mobiliserende massage, Kalevala ledenzetten en zachte osteopathische technieken. Met de laatstgenoemde kun je invloed uitoefenen op bijna alle lichaamsdelen en anatomische structuren, ook op zulke waarvan massage niet mogelijk of niet veilig is. Altijd denk ik eraan en probeer met mijn handen te voelen hoe ik de symptomen kan verklaren en hoe de techniek die ik gebruik de veronderstelde oorzaken beïnvloedt.

Waarom zijn spieren pijnlijk en gespannen?

[Trapezius triggerpoints, Travell & Simons Vol. 1 Figure
       6.2] ‘Travell & Simons’, Volume 1, Figure 6.2.

Er zijn vele mogelijke oorzaken, waarom spieren gespannen of pijnlijk kunnen zijn. De volgende komen het meest voor:

 • De condities voor het functioneren van de spieren zijn ongunstiger geworden. Als er bijvoorbeeld een zenuw beklemd is, worden alle erdoor verzorgde spieren en gewrichtsbanden zwakker en gaan snel pijn doen. Als de circulatie van het weefselvocht belemmerd is, gaan de spieren pijn doen en worden ze vermoeid. Als de fascie die een spier omhult (het spiervlies) zich niet vrij van de aangrenzende weefsels kan bewegen, kan de spier niet normaal functioneren. Ook stress, ziekten en voeding hebben een effect op het welzijn van de spieren.
 • De spieren proberen iets te beschermen. Als een beweging pijn veroorzaakt, spannen de spieren zich zo dat de beweging moeilijk of onmogelijk wordt. Als een beweging gevaar kan veroorzaken voor een anatomische structuur (bijvoorbeeld een zenuw), stoppen de spieren die beweging voordat hij (meer) schade toe kan brengen. De spieren doen dit zo behendig dat je het probleem in de te beschermen structuur niet eens opmerkt.
 • [Voorover gebogen
       achter de PC] [Voorover gebogen
       achter de PC]
 • De spieren reageren op een houdingsfout. Als het lichaam of een deel daarvan naar een kant helt, moeten spieren aan de andere kant deze helling tegengaan. Fouten in de houding ontwikkelen zich meestal over een lange tijd kunnen oorzaken hebben waarvan de masseur niet op de hoogte is of die hij niet eenvoudig kan beïnvloeden. Een daarvan is een slechte ergonomie, wat betekent dat de werkomgeving onvoldoende aan de mens is aangepast of dat de mens zich niet zo goed als mogelijk aan de werkomgeving heeft aangepast. Daarom lukt het zelden om houdingsfouten volledig te corrigeren, maar meestal is het wel mogelijk de door de houdingsfouten veroorzaakte belasting van het spierstelsel te verminderen.
 • De symptomen zijn een projectie van een probleem op een andere plaats in het lichaam. Elk orgaan beïnvloedt via het zenuwstelsel specifieke spieren en gewrichtsbanden. Bijvoorbeeld een ‘frozen shoulder’ kan het gevolg zijn van een functionele stoornis van de lever of de maag. Problemen in spieren weerspiegelen zich in andere spieren via de fascie en via triggerpoints. Triggerpoints kunnen ontstaan door alle in dit hoofdstuk genoemde oorzaken.

Al deze voorbeelden maken duidelijk dat het belangrijk is de oorzaken van spierspanning te begrijpen, ze te behandelen als dat mogelijk is en er anders tenminste rekening mee te houden in de behandeling.