NL

Functional Fascial Release

Bericht

Bericht

Bericht

Wat is Functional Fascial Release?

[Uitbalanceren in de zwaartekracht]

Functional Fascial Release is een methode om verkorte of vastgegroeide fascie (bindweefsel) te bevrijden. Het doel is het lichaam soepeler te laten bewegen en het gemakkelijker te maken een goede houding vol te houden. Functional Fascial Release is een samenwerking tussen de cliënt en de therapeut. De therapeut neemt met zijn handen contact met het te mobiliseren weefsel op en vraagt dan de cliënt op een bepaalde manier te bewegen. Tijdens de beweging van de cliënt rekt of verschuift de therapeut het weefsel of maakt het los van mogelijk vastgekleefd aanliggend weefsel. Nu en dan is de beweging passief, d.w.z. dat de therapeut een lichaamsdeel van de cliënt beweegt. In vergelijking met Kalevala ledenzetten is de behandeling krachtiger en intensiever. Af en toe kan de behandeling pijn doen, maar alleen voor korte tijd en de pijn moet draaglijk blijven. Het is heel belangrijk dat het lichaam niet bang is voor de bewegingen of de aanraking tijdens de behandeling. Zeg het daarom altijd tegen de therapeut wanneer de behandeling te krachtig is of pijn veroorzaakt.

De drie sessies

[Behandeling van raphe lateralis][Beeld om te printen]

Functional Fascial Release is een verkorte en vereenvoudigde versie van Structural Integration, dat ook wel Rolfing® genoemd wordt. Structural Integration bestaat uit tien of twaalf sessies, maar Functional Fascial Release uit drie. Elke sessie duurt anderhalf uur. De behandelingen concentreren zich op de volgende onderdelen:

In de praktijk zit er overlap tussen de onderwerpen van de sessies. In de eerste twee sessies krijgen de rug en de nek al een korte behandeling. In de tweede en derde sessie kan de therapeut terugkomen op problemen die in een eerdere sessie aan het licht gekomen zijn. In alle sessies worden ook het evenwicht en de beweeglijkheid van het lichaam verbeterd.

Er moet een periode van bij voorkeur twee dagen tot twee weken tussen de sessies zitten. Elke sessie bouwt voort op de resultaten van de vorige. Het lichaam heeft twee tot drie dagen nodig om zich aan te passen aan de veranderingen die zich tijdens de sessie voltrokken hebben. Na twee weken is het mogelijk dat de in de vorige sessie verkregen extra bewegingsvrijheid al deels verloren is gegaan.

Het is natuurlijk mogelijk een afzonderlijke FFR sessie uit te proberen, maar je kunt betere en langer durende resultaten verwachten als je aan de hele serie deelneemt.

Na de behandeling

[Waldelende man]

Stap na de behandeling niet gelijk in de auto, maar maak eerst een ontspannen wandeling. Ook voor de behandeling is het goed een stukje te wandelen. Het wandelen helpt je bewust te worden van de in de sessie teweeggebrachte veranderingen en hun effect te voelen op je houding en gemak van bewegen. Dit bevordert het blijvend maken van de veranderingen. Luister naar je lichaam in de dagen na de behandeling. Je lichaam weet wanneer het rust of beweging nodig heeft en wat voor beweging.

Na de derde sessie heeft het lichaam vier tot zes weken nodig om alle in de sessies teweeg gebrachte veranderingen in zich op te nemen of − in vaktaal − te integreren. In die tijd heeft het geen zin om aan een nieuwe serie van drie sessies te beginnen, maar deelbehandelingen zijn dan zeker mogelijk.

Achtergrond

Functional Fascial Release is gebaseerd op de door Thomas Myers beschreven functionele ketens of fasciale meridiaanbanen en de technieken van de workshops Fascial Release for Structural Balance. Na de workshops voor de technieken voor afzonderlijke delen van het lichaam is er een certificatiecursus, waarin geleerd wordt deze technieken te combineren in een serie van drie sessies, om het hele lichaam uit te lijnen en onnodige spanningen in het hele fasciale netwerk op te heffen. Ik heb deze certificatiecursus − de eerste in Finland − in augustus 2016 voltooid. In principe zou ik me nu verder kunnen bekwamen tot “Structural Integrator” of Rolfer™, maar dat zou buitensporig veel geld en tijd kosten. Voorlopig ben ik tevreden met het ontwikkelen van mijn vaardigheden in Functional Fascial Release.