NL

Mobiliserende massage

Bericht

Bericht

Bericht

[Mobiliserende massage van de arm][Beeld om te printen]

Waarom gebruik ik beweging?

Leven is bewegen. Wanneer de beweeglijkheid beperkt is, volgen verminderd functioneren, stijfheid en pijn. Wanneer de beweeglijkheid hersteld is, vermindert de pijn of verdwijnt hij helemaal.

Zo lang ik masseer, heeft het gebruik van beweging tijdens de massage mijn belangstelling gehad. Het bewegen van een spier of ander weefsel onder mijn handen is veel effectiever dan het bewegen van mijn handen over een rustende spier. In de meeste gevallen verkrijg je het beste resultaat wanneer de cliënt zelf de beweging maakt. Dat is in het algemeen ook het veiligste. Het lichaam zal altijd proberen te bewegen op een manier die geen schade kan veroorzaken. Verder leert de cliënt op deze manier weer de bewegingen uit te voeren die hij of zij niet meer kon maken of durfde te maken.

Beweging is de rode draad die door al mijn behandelingen heen loopt:

De oorzaken vragen behandeling

[Reiken met de hand][Beeld om te printen]

Alle bewegingen van de ledematen vinden plaats in ketens. Wanneer je loopt, bewegen niet alleen je benen, maar beweegt je hele lichaam. Wanneer je met je hand naar iets reikt, loopt de beweging door tot in je voeten. Wanneer een schakel in de kinetische keten niet genoeg beweegt, moeten andere schakels dit met meer beweging compenseren. De plaatsen die te veel bewegen, worden overbelast en pijnlijk. Maar de oorzaak van de pijn is daar waar te weinig beweging plaats vindt. Langzamerhand past het hele lichaam zich aan de bewegingsbeperking aan. De pijnlijke plek kan daarom ver van de oorzaak weg liggen.

Soms is er een structurele oorzaak van de bewegingsbeperking, bijvoorbeeld een beschadigd bot of een versleten gewricht. Maar meestal is de oorzaak (ook) functioneel, bijvoorbeeld te strakke spieren of bindweefsel. Ook een beknelde zenuw kan de bewegingsvrijheid in een gewricht beperken. Massage is een ideaal middel om spieren en bindweefsel weer ontspannen en soepel te maken. Maar uitsluitend massage van de pijnlijke plek zal doorgaans niet tot een blijvende verbetering leiden. Voor het beste effect moet de massage de beweeglijkheid herstellen, meestal op een andere plaats dan waar je de pijn voelt.

De door de bewegingsbeperking veroorzaakte compensaties, d.w.z. onnatuurlijke bewegingspatronen en veranderingen in de houding, kunnen blijven bestaan, zelfs wanneer de originele bewegingsbeperking er niet meer is. In dat geval moeten de compensaties ook behandeld worden. Al met al kan het opheffen van lokale pijn of verkrampingen de massage van verschillende gebieden in het lichaam vereisen, die niet altijd voor de hand liggen. Inspectie van je houding en diverse tests helpen mij bij het maken van een hypothese over de oorzaken van de symptomen. Waarnemingen tijdens de massage kunnen mij aanleiding geven die hypothese later te wijzigen.

Gevoeligheid bereikt meer dan kracht

[Gevoelige vingers][Beeld om te printen]

Mijn hypothese over de oorzaken van je klachten wijst naar de plaatsen die ik zou moeten behandelen voor een aanzienlijke en duurzame vermindering van je symptomen. Maar de meest gedetailleerde informatie komt door mijn vingers. Mijn vingers voelen waar het weefsel hard, gespannen, gevoelig of anders afwijkend is. Mijn vingers laten zich leiden door de reactie van het weefsel op mijn aanraking. Wanneer je leert naar het weefsel te ‘luisteren’, heb je zelden veel kracht nodig. Ook mijn mobiliserende massagestijl vermindert de behoefte aan kracht.

Wanneer naar massage?

[Gezichten][Beeld om te printen]

Elke lichamelijke klacht heeft vele mogelijke oorzaken. Bij nieuwe of plotseling erger wordende symptomen verdient het aanbeveling een arts te raadplegen om ernstige ziektes of letsel uit te sluiten. Als de arts geen duidelijke oorzaak voor de symptomen kan vinden, is de kans zeer groot dat hij in je spieren of bindweefsel zit en massage de klacht kan verhelpen. Let op: een diagnose geeft niet altijd de oorzaak aan. Een diagnose is vaak niets anders dan een mooie naam voor de symptomen. Verder zoekt een diagnose de oorzaak van de symptomen vaak in afwijkende laboratoriumwaarden, röntgenbeelden, CT- of MRI-scans, zonder mogelijke oorzaken in het zachte weefsel te noemen die aan de gevonden afwijkingen ten grondslag zouden kunnen liggen en alleen met de handen te voelen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld versleten gewrichten zelden de oorzaak van pijn, maar vaker het gevolg van te strakke en pijn uitstralende spieren die de correcte beweging van de gewrichten belemmeren. Ook als de pijn een oorzaak buiten de spieren of bindweefsel heeft, is massage vaak heilzaam. Pijn veroorzaakt altijd extra spanning in spieren die de pijnlijke plek proberen te beschermen. Bij acuut letsel is die spanning vaak nuttig, maar op den duur maakt de verhoogde spierspanning de pijn alleen maar erger en vertraagt het herstel.

Als de klacht niet een direct medisch onderzoek of een onmiddellijke medische behandeling vereist, heeft het altijd zin een massage uit te proberen. Pijnstellers verlichten alleen de symptomen, maar mijn massage richt zich ook op de waarschijnlijke oorzaken en heeft geen schadelijke bijwerkingen. Vergeleken met operatieve ingrepen is massage goedkoop en heeft, bij vakkundige uitvoering, een verwaarloosbaar risico op complicaties of onomkeerbare negatieve gevolgen. Massage is ook nuttig als ondersteuning van door een fysiotherapeut voorgeschreven oefentherapie. Het is veel prettiger en effectiever te oefenen met soepele spieren en bindweefsel.

Voorbeelden van klachten die ik behandel

Overmatige spanning in spieren en bindweefsel evenals verminderde beweeglijkheid van zenuwen en gewrichten kunnen vele symptomen veroorzaken of de symptomen van andere medische aandoeningen versterken. Hieronder volgt een lijst van typische klachten die mogelijk door massage verlicht of verholpen kunnen worden. Sommige klachten reageren gemiddeld beter op massage dan andere. Omdat ieder symptoom vele oorzaken kan hebben, is het in het algemeen niet mogelijk te voorspellen of mijn massage bij een bepaalde klacht zal helpen. Maar, zoals gezegd, als er geen medische contra-indicatie is heeft het altijd zin een massage uit te proberen.